Uzdatnianie wody w basenie

 

 

 

 

 

 

 

 

Basen powinien istnieć miejscem, jakie swym wyglądem i przeznaczeniem relaksuje. Dla tego trzeba dbać o odpowiednią czystość wody. Woda w basenach tradycyjnych bywa poddawana filtracji mechanicznej i chemicznej. Mechaniczne uzdatnianie posiada na celu usunięcie osadów i zanieczyszczeń widocznych w kąpielisku. Wykorzystuje się do tego filtry ze specjalnym wskaźnikiem zanieczyszczenia, po przekroczeniu, którego trzeba wymienić zużyty filtr. Jako wkłady do filtra wykorzystuje się siatki stalowe, poliestrowe i polimerowe. Urządzenia tego typu umożliwiają od czterokrotnego do sześciokrotnego cyklu wymiany wody w ciągu doby. Filtry mechaniczne dzielimy na: piaskowe, żwirowe, żwirowo-antracytowe. Uzdatniania chemicznego stosuje się tzw preparaty dezynfekujące.

Ich celem bywa utrzymanie odpowiedniego poziomu pH i zapobieganie nadmiernemu rozwojowi glonów w basenach ogrodowych. Podczas korzystania z nich trzeba przypominać o zachowaniu ciągłość cykli, nieważnie czy dozowanie odbywa się ręcznie czy automatycznie. Najczęściej używanymi środkami bywa chlor w połączeniu z odpowiednimi substancjami dezynfekującymi (ozon, emisja UV). Bardzo czasem korzysta się z uzdatniania bezchlorowego używając promieniowania UV, bromu, ozonu, tlenu aktywnego. Do sprawdzania poziomu ph i stężenia chloru w wodzie w basenie przeznaczone są specjalne testery.

Tematyka: Baseny, Baseny naziemne, Baseny ogrodowe

Leave a Reply